Która góra jest najwyższa licząc od podstawy?

Mount Everest
Kilimanjaro
Mauna Kea
Gyachung Kang
Mauna Kea (w języku ha­waj­skim biała góra) – naj­wyż­szy wulkan ar­chi­pe­la­gu Hawajów, usy­tu­owa­ny na wyspie Hawaiʻi i zarazem jeden z naj­więk­szych wulkanów na Ziemi. Szczyt wulkanu Mauna Kea wznosi się na wysokość 4205 m powyżej poziomu morza, ale zarazem 10 203 m od podstawy na dnie Oceanu Spo­koj­ne­go, co daje naj­więk­szą wysokość względną na Ziemi, od podstawy do wierz­choł­ka. Mauna Kea zaczęła wyrastać z dna mor­skie­go ok. 800 000 lat temu. W ciągu ostat­nich 10 000 lat wy­bu­cha­ła pa­ro­krot­nie. Ostatni raz erupcja na­stą­pi­ła ok. 4500 lat temu

Rozkład odpowiedzi

Mount Everest
Kilimanjaro
Mauna Kea
Gyachung Kang
odpowiedzi
flagPolska
29%
26%
30%
13%
489
flagNieznany
31%
23%
26%
18%
38

Płeć

men33%
women28%
Mount Everest
31%
20%
Kilimanjaro
22%
34%
Mauna Kea
33%
28%
Gyachung Kang
12%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która góra jest najwyższa licząc od podstawy?
557
30%

Szczegóły

Autor: DrOuija
Ilustracja: jai Mansson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.