Która marka napojów jest najstarsza?

Schweppes
Pepsi
Coca-Cola
Dr Pepper
W 1783 roku nie­miec­ki ze­gar­mistrz i jubiler Johann Jacob Schweppe opra­co­wał metodę na­sy­ca­nia napojów dwu­tlen­kiem węgla, tworząc pierwszy napój ga­zo­wa­ny. Znane ame­ry­kań­skie marki pojawiły się ponad sto lat później: Pepsi - 1893r. Co­ca­-Co­la - 1886r. Dr Pepper - 1885r.

Rozkład odpowiedzi

Schweppes
Pepsi
Coca-Cola
Dr Pepper
odpowiedzi
flagPolska
38%
7%
28%
25%
2664
flagNieznany
38%
7%
30%
22%
631
flagNiemcy
28%
12%
32%
28%
25
flagWielka Brytania
26%
10%
31%
31%
38

Płeć

men39%
women35%
Schweppes
39%
35%
Pepsi
7%
11%
Coca-Cola
29%
31%
Dr Pepper
24%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która marka napojów jest najstarsza?
3428
38%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Czytaj więcej: wikipedia Schweppes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.