Która miejscowość jest nazywana "Westerplatte południa" ze względu na bohaterską obronę we wrześniu 1939r.?

Węgierska Górka
Huta Polańska
Nowa Cerekwia
Nowogród Bobrzański
Mimo zna­czą­cej przewagi wojsk nie­miec­ki­ch, obrońcy Wę­gier­skiej Górki zadali nie­przy­ja­cie­lo­wi dotkliwe straty. Niemcy nie chcieli uwie­rzy­ć, że Wę­gier­skiej Górki broniło tylko 69 ludzi. Byli prze­ko­na­ni, że pomiędzy for­ty­fi­ka­cja­mi roz­cią­ga­ły się ko­ry­ta­rze i przez nie musiały napływać do boju nowe szeregi polskich obroń­ców.

Rozkład odpowiedzi

Węgierska Górka
Huta Polańska
Nowa Cerekwia
Nowogród Bobrzański
odpowiedzi
flagPolska
46%
21%
16%
15%
371
flagNieznany
29%
35%
17%
17%
17

Płeć

men45%
women37%
Węgierska Górka
45%
37%
Huta Polańska
16%
18%
Nowa Cerekwia
24%
18%
Nowogród Bobrzański
13%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która miejscowość jest nazywana "Westerplatte południa" ze względu na bohaterską obronę we wrześniu 1939r.?
406
45%

Szczegóły

Autor: BeaJ
Ilustracja: Jerzy Opioła
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.