Która odmiana konopi zawiera najwięcej THC?

Indica (Indyjskie)
Sativa (Siewne)
Ruderalis (Dzikie)
Kush
Wysoki poziom THC, niski poziom CBD - właśnie takie pro­por­cje cha­rak­te­ry­zu­ją konopie siewne. Za­sto­so­wa­nie sativy prowadzi do zwięk­sze­nia energii i wy­obraź­ni. Szczepy sativy są idealne podczas pracy twórczej w takich dzie­dzi­nach jak pisanie, ma­lo­wa­nie, burzy mózgów i innych czyn­no­ści w których ważne są pomysły. Sativa jest do­sko­na­ła również, w lepszym do­świad­cza­niu wydarzeń ar­ty­stycz­nych takich jak filmy czy kon­cer­ty. Wygląd sativy cha­rak­te­ry­zu­je się smu­kły­mi, długimi li­ścia­mi.

Rozkład odpowiedzi

Indica (Indyjskie)
Sativa (Siewne)
Ruderalis (Dzikie)
Kush
odpowiedzi
flagPolska
54%
18%
11%
14%
1209
flagNieznany
54%
18%
8%
18%
435
flagWielka Brytania
64%
14%
7%
14%
14

Płeć

men18%
women18%
Indica (Indyjskie)
53%
61%
Sativa (Siewne)
18%
18%
Ruderalis (Dzikie)
8%
11%
Kush
20%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która odmiana konopi zawiera najwięcej THC?
1707
18%

Szczegóły

Autor: Adam Chyl
Ilustracja: Chmee2
Czytaj więcej: wikipedia Konopie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.