Która partia wystawiła Millarda Fillmore'a jako kandydata na prezydenta w 1856 roku ?

Partia Republikańska
Partia Demokratyczna
Partia Nicniewiedzących
Paria Wigów
Millard Fillmore po za­koń­cze­niu pre­zy­den­tu­ry, związał się z na­cjo­na­li­stycz­ną, bo­jów­kar­ską formacją Know Nothing (Partia Nic­nie­wie­dzą­cy­ch) w 1854 r. Dwa lata później został jej ofi­cjal­nym kan­dy­da­tem w wyborach pre­zy­denc­ki­ch, gdzie zajął trzecie miejsce w gło­so­wa­niu po­wszech­nym i zdobył 8 głosów elek­tor­skich.

Rozkład odpowiedzi

Partia Republikańska
Partia Demokratyczna
Partia Nicniewiedzących
Paria Wigów
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagOman
0%
0%
100%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
66%
33%
3
flagAustria
0%
50%
50%
0%
4
flagPolska
24%
16%
39%
19%
183
flagNieznany
27%
9%
27%
36%
11
flagNiemcy
50%
50%
0%
0%
2
flagSzwecja
0%
0%
0%
100%
1
flagJamajka
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men50%
women57%
Partia Republikańska
14%
19%
Partia Demokratyczna
15%
4%
Partia Nicniewiedzących
50%
57%
Paria Wigów
19%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która partia wystawiła Millarda Fillmore'a jako kandydata na prezydenta w 1856 roku ?
210
40%

Szczegóły

Autor: Miguel Litwinowicz
Ilustracja: Tina Saey
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.