Która podgromada gadów jest uznana za wymarłą?

Anapsydy
Diapsydy
Synapsydy
Żadne z powyższych nie wymarły
Sy­nap­sy­dy, dawniej okre­śla­ne jako "gady ssa­ko­kształt­ne" – grupa owo­dniow­ców po­wsta­łych w pen­syl­wa­nie pod koniec karbonu; do­mi­nu­ją­ca grupa krę­gow­ców lądowych w permie i na początku triasu.

Rozkład odpowiedzi

Anapsydy
Diapsydy
Synapsydy
Żadne z powyższych nie wymarły
odpowiedzi
flagNieznany
12%
19%
18%
48%
132
flagPolska
14%
24%
17%
43%
604

Płeć

men16%
women18%
Anapsydy
13%
16%
Diapsydy
21%
24%
Synapsydy
16%
18%
Żadne z powyższych nie wymarły
49%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która podgromada gadów jest uznana za wymarłą?
754
18%

Szczegóły

Autor: Konrad Pulit
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.