Która puszcza do 1939r. zwana była Świsłocką?

Białowieska
Borecka
Suwalska
Knyszyńska
Puszcza Kny­szyń­ska (do 1939 r. zwana Puszczą Świ­słoc­ką od Świ­sło­czy) – rozległy kompleks leśny (drugi pod względem wiel­ko­ści po Puszczy Bia­ło­wie­skiej na Nizinie Pod­la­skie­j) położony na Wy­so­czyź­nie Bia­ło­stoc­kiej w wo­je­wódz­twie pod­la­skim. Lasy po­ra­sta­ją tereny moreny czo­ło­we­j, a przez tereny Puszczy prze­pły­wa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą.

Rozkład odpowiedzi

Białowieska
Borecka
Suwalska
Knyszyńska
odpowiedzi
flagWielka Brytania
36%
9%
9%
45%
11
flagPolska
28%
15%
19%
36%
529
flagNieznany
15%
25%
30%
30%
20

Płeć

men31%
women22%
Białowieska
31%
27%
Borecka
9%
22%
Suwalska
27%
27%
Knyszyńska
31%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która puszcza do 1939r. zwana była Świsłocką?
607
36%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Kim Siever
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.