Która starożytna kultura stworzyła tą monumentalną rzeźbę?

Wielkie Zimbabwe
starożytny Egipt
Sumerowie
Olmekowie
Ol­me­ko­wie stwo­rzy­li pierw­szą, później za­po­mnia­ną cy­wi­li­za­cję Ameryki Środ­ko­wej. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym jej symbolem jest 17 wielkich głów o cha­rak­te­ry­stycz­nych rysach, które przy­czy­ni­ły się do spe­ku­la­cji o jej afry­kań­skim po­cho­dze­niu.

Rozkład odpowiedzi

Wielkie Zimbabwe
starożytny Egipt
Sumerowie
Olmekowie
odpowiedzi
flagNiemcy
36%
9%
18%
36%
11
flagWielka Brytania
26%
10%
31%
31%
19
flagPolska
28%
7%
33%
30%
754
flagNieznany
35%
5%
39%
18%
92

Płeć

men30%
women33%
Wielkie Zimbabwe
35%
25%
starożytny Egipt
4%
4%
Sumerowie
30%
35%
Olmekowie
30%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która starożytna kultura stworzyła tą monumentalną rzeźbę?
937
29%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: saumotions
Czytaj więcej: wikipedia Olmekowie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.