Która teoria przewiduje istnienie superstrun, supercząstek i bran?

Teoria Wielkiego Wybuchu
M-Teoria
Teoria stanu stacjonarnego
Wszystkie z powyższych
M-teoria prze­wi­du­je ist­nie­nie su­per­stru­n, su­per­czą­stek i bran. Pierwszy rodzaj M-teorii opisuje 11-wy­mia­ro­wą hi­per­prze­strzeń. Inne wersje M-teorii prze­wi­du­ją ist­nie­nie Wszech­świa­ta 4 lub 5 wy­mia­ro­we­go. 12-wy­mia­ro­wa wersja M-teorii nosi nazwę F-te­oria, a 13-wy­mia­ro­wa - S-te­oria. Została ona wy­my­ślo­na w 1995 roku przez Edwarda Wittena.

Rozkład odpowiedzi

Teoria Wielkiego Wybuchu
M-Teoria
Teoria stanu stacjonarnego
Wszystkie z powyższych
odpowiedzi
flagNiemcy
17%
35%
5%
42%
40
flagPolska
23%
30%
14%
31%
3520
flagNieznany
21%
29%
14%
33%
456
flagStany Zjednoczone
21%
28%
0%
50%
14
flagWielka Brytania
31%
22%
10%
34%
66
flagFrancja
20%
20%
20%
40%
10

Płeć

men28%
women24%
Teoria Wielkiego Wybuchu
20%
22%
M-Teoria
28%
24%
Teoria stanu stacjonarnego
14%
17%
Wszystkie z powyższych
37%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która teoria przewiduje istnienie superstrun, supercząstek i bran?
4195
30%

Szczegóły

Autor: Astorre
Ilustracja: Hubble ESA
Czytaj więcej: wikipedia M-teoria
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.