Która ulica w Polsce jest najdłuższa?

ul. Puławska (Warszawa)
Ul. Juliusza Słowackiego (Gdańsk)
Ul. Piotrkowska (Łódź)
ul. Wał Miedzeszyński (Warszawa)
Ulica Wał Mie­dze­szyń­ski jest naj­dłuż­szą ulicą w Polsce. Jej długość wynosi 14,6 km. Za nią plasuje się ulica Puławska która w gra­ni­cach miasta wynosi 12,25 km. Nie­któ­rzy uważają, że to Puławska jest naj­dłuż­sza ponieważ wynosi 15,6 km, ale zaczyna się ona w War­sza­wie na placu Unii Lu­bel­skie­j, a kończy się w Pia­secz­nie. Ulica Piotr­kow­ska w Łodzi jest naj­dłuż­szą ulicą handlową w Europie. Ulica Juliusza Sło­wac­kie­go jest naj­dłuż­szą ulicą w Gdańsku, a jej długość wynosi 8,6 km.

Rozkład odpowiedzi

ul. Puławska (Warszawa)
Ul. Juliusza Słowackiego (Gdańsk)
Ul. Piotrkowska (Łódź)
ul. Wał Miedzeszyński (Warszawa)
odpowiedzi
flagNiemcy
20%
20%
30%
30%
10
flagPolska
40%
6%
31%
21%
1037
flagNieznany
43%
10%
29%
16%
212
flagWielka Brytania
30%
15%
53%
0%
13

Płeć

men15%
women16%
ul. Puławska (Warszawa)
44%
34%
Ul. Juliusza Słowackiego (Gdańsk)
6%
6%
Ul. Piotrkowska (Łódź)
32%
42%
ul. Wał Miedzeszyński (Warszawa)
15%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która ulica w Polsce jest najdłuższa?
1083
19%

Szczegóły

Autor: Bartek Potęga
Ilustracja: Adrian Grycuk

Historia

4 czerwca 2017 14:59:51 utworzył Bartek Potęga »
4 czerwca 2017 19:03:10 zmienił Lalaith »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.