Która z drużyn poniżej nigdy nie zdobyła mistrzostwa NBA?

Syracuse Nationals
Tri-Cities Blackhawks
Buffalo Braves
Rochester Royals
Więk­szość drużyn NBA zmieniła nazwę na prze­strze­ni swoich dziejów. Tak więc Syracuse Na­tio­nals (dzi­siej­sza Phi­la­del­phia 76ers) sięgała po mi­strzo­stwo 3 razy, Tri­-Ci­ties Blac­khawks (dzi­siej­sza Atlanta Hawks) raz w 1958 roku, Ro­che­ster Royals (dzi­siej­sza Sa­cra­men­to Kings) również raz w 1951 roku, Buffalo Braves (dzi­siej­sza Los Angeles Clip­per­s) na­to­miast nigdy nie dotarła nawet do finałów NBA.

Rozkład odpowiedzi

Syracuse Nationals
Tri-Cities Blackhawks
Buffalo Braves
Rochester Royals
odpowiedzi
flagPolska
20%
30%
34%
14%
235
flagNieznany
36%
21%
31%
10%
19

Płeć

men36%
women55%
Syracuse Nationals
23%
15%
Tri-Cities Blackhawks
26%
30%
Buffalo Braves
36%
55%
Rochester Royals
12%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z drużyn poniżej nigdy nie zdobyła mistrzostwa NBA?
276
34%

Szczegóły

Autor: ‏
Ilustracja: Michael Tipton
Czytaj więcej: wikipedia Finały NBA
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.