Która z poniższych substancji zabarwi oranż metylowy na czerwono?

chlorek sodu
kwas siarkowy (VI)
magnez
wodorotlenek potasu
Oranż metylowy zabarwia się na czerwono pod wpływem jonów wo­do­ro­wych H+ , czyli w roz­two­rach o odczynie kwa­so­wym. Jedyną sub­stan­cją o odczynie kwasowym z po­wyż­szy­ch, jest kwas siarkowy (VI), który pod wpływem czą­ste­czek wody dy­so­cju­je według rów­na­nia: H2SO4 <--> 2 H(+) + SO4 (2-) .

Rozkład odpowiedzi

chlorek sodu
kwas siarkowy (VI)
magnez
wodorotlenek potasu
odpowiedzi
flagSeszele
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
21%
52%
19%
7%
42
flagNieznany
0%
50%
50%
0%
2
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men50%
women33%
chlorek sodu
0%
66%
kwas siarkowy (VI)
50%
33%
magnez
50%
0%
wodorotlenek potasu
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z poniższych substancji zabarwi oranż metylowy na czerwono?
46
52%

Szczegóły

Autor: Bartek Rosiak
Ilustracja: Ben Mills
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.