Która z tych firm nie rozpoczynała jako producent rowerów?

Peugeot
Opel
Ford
Rover
Więk­szość naj­star­szych firm sa­mo­cho­do­wych wcze­śniej pro­du­ko­wa­ło rowery czy jak Opel maszyny do szycia. Henry Ford założył swoją firmę dosyć późno za­czy­na­jąc od razu pro­duk­cję sa­mo­cho­dów. Na zdjęciu rower braci Opel.

Rozkład odpowiedzi

Peugeot
Opel
Ford
Rover
odpowiedzi
flagWielka Brytania
20%
0%
50%
30%
10
flagPolska
16%
11%
41%
30%
297
flagNieznany
20%
16%
16%
48%
25

Płeć

men39%
women25%
Peugeot
14%
25%
Opel
14%
3%
Ford
39%
25%
Rover
31%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z tych firm nie rozpoczynała jako producent rowerów?
360
39%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Späth Chr.
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.