Która z tych planet Układu Słonecznego obraca się w przeciwnym kierunku niż wszystkie inne?

Jowisz
Wenus
Mars
Merkury
Więk­szość z planet kręci się wokół własnej osi zgodnie z ruchem wska­zó­wek zegara. Wenus jest wy­jąt­kie­m, bo wiruje w prze­ciw­ną stronę, podobnie jak Uran. Hipotez tego pla­ne­tar­ne­go za­mie­sza­nia powstało już wiele, ale ostatnio for­so­wa­ną przez uczonych teorią jest ude­rze­nie w Wenus i scalenie się z nią innego dużego ciała nie­bie­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Jowisz
Wenus
Mars
Merkury
odpowiedzi
flagIndie
0%
81%
0%
18%
11
flagPolska
19%
52%
8%
19%
254
flagNieznany
45%
45%
0%
9%
11

Płeć

men43%
women42%
Jowisz
18%
7%
Wenus
43%
42%
Mars
6%
26%
Merkury
31%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z tych planet Układu Słonecznego obraca się w przeciwnym kierunku niż wszystkie inne?
283
51%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Kevin Gill
Czytaj więcej: wikipedia Wenus
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.