Która z tych substancji psychoaktywnych nie zalicza się do psychodelików?

Psylocybina
Dimetylotryptamina (DMT)
Meskalina
Kodeina
Kodeina zalicza się do opio­idó­w, które są de­pre­san­ta­mi. De­pre­san­ta­mi nazywamy grupę środków psy­cho­ak­tyw­nych dzia­ła­ją­cych de­pre­syj­nie na ośrod­ko­wy układ nerwowy (u­spo­ka­ja­ją­co, re­lak­su­ją­co, usy­pia­ją­co, prze­ciw­lę­ko­wo i spo­wal­nia­ją­co­). Na­to­miast psy­cho­de­li­ka­mi nazywamy grupę sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych wy­wo­łu­ją­cych zmiany per­cep­cji, świa­do­mo­ści, sposobu myślenia oraz sposobu od­czu­wa­nia emocji.

Rozkład odpowiedzi

Psylocybina
Dimetylotryptamina (DMT)
Meskalina
Kodeina
odpowiedzi
flagIrlandia
15%
15%
0%
70%
20
flagStany Zjednoczone
6%
12%
6%
68%
16
flagNiemcy
6%
16%
18%
59%
49
flagWielka Brytania
4%
16%
24%
54%
62
flagSzwajcaria
0%
20%
30%
50%
10
flagWłochy
0%
20%
20%
50%
10
flagPolska
8%
22%
19%
49%
5531
flagNieznany
7%
25%
19%
48%
835
flagHolandia
11%
33%
11%
44%
18

Płeć

men48%
women45%
Psylocybina
8%
7%
Dimetylotryptamina (DMT)
25%
23%
Meskalina
18%
23%
Kodeina
48%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z tych substancji psychoaktywnych nie zalicza się do psychodelików?
6646
49%

Szczegóły

Autor: Adam Chyl
Ilustracja: D J
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.