Która z wymienionych książek nie wchodzi w skład tzw. Trylogii Samotności?

Ameryka
Proces
Sto lat samotności
Zamek
Autorem książek "A­me­ry­ka­", "Proces" oraz "Zamek" jest Franz Kafka. Głównych bo­ha­te­rów każdej z tych powieści cechuje sa­mot­no­ść, alie­na­cja oraz nie­zdol­ność do od­na­le­zie­nia się w sy­tu­acji, w której się zna­leź­li. Stąd właśnie nazwa "Try­lo­gia Sa­mot­no­ści­", na­to­miast autorem Powieści "Sto lat sa­mot­no­ści" jest Gabriel Garcia Márquez

Rozkład odpowiedzi

Ameryka
Proces
Sto lat samotności
Zamek
odpowiedzi
flagHolandia
8%
0%
83%
8%
12
flagWielka Brytania
4%
23%
57%
14%
21
flagPolska
12%
20%
53%
13%
1407
flagSzwecja
0%
41%
50%
8%
12
flagNieznany
8%
21%
42%
27%
94
flagNiemcy
21%
26%
42%
5%
19

Płeć

men56%
women58%
Ameryka
10%
17%
Proces
16%
11%
Sto lat samotności
56%
58%
Zamek
15%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z wymienionych książek nie wchodzi w skład tzw. Trylogii Samotności?
1613
53%

Szczegóły

Autor: Michał Korybut Wiśniowiecki
Ilustracja: whitehart1882
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.