Która z wymienionych książek nie wchodzi w skład tzw. Trylogii Samotności?

Ameryka
Proces
Sto lat samotności
Zamek
Autorem książek "A­me­ry­ka­", "Proces" oraz "Zamek" jest Franz Kafka. Głównych bo­ha­te­rów każdej z tych powieści cechuje sa­mot­no­ść, alie­na­cja oraz nie­zdol­ność do od­na­le­zie­nia się w sy­tu­acji, w której się zna­leź­li. Stąd właśnie nazwa "Try­lo­gia Sa­mot­no­ści­", na­to­miast autorem Powieści "Sto lat sa­mot­no­ści" jest Gabriel Garcia Márquez

Rozkład odpowiedzi

Ameryka
Proces
Sto lat samotności
Zamek
odpowiedzi
flagPolska
13%
21%
51%
13%
707
flagWielka Brytania
8%
25%
50%
16%
12
flagNieznany
6%
24%
41%
27%
73

Płeć

men54%
women58%
Ameryka
10%
16%
Proces
17%
12%
Sto lat samotności
54%
58%
Zamek
16%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z wymienionych książek nie wchodzi w skład tzw. Trylogii Samotności?
830
50%

Szczegóły

Autor: Michał Korybut Wiśniowiecki
Ilustracja: whitehart1882
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.