Która z wymienionych postaci z Muminków odgrywa rolę czarnego charakteru?

Buka
Hatifnatowie
Lodowa Pani
Wszystkie z powyższych
Buka - podobna do ducha istota, która zamraża ziemię gdzie­kol­wiek się pojawi. Wzbudza po­wszech­ny strach, choć sprawia wrażenie bardzo smutnej. Ha­tif­na­to­wie - Nikt tak naprawdę nie wie, skąd przy­cho­dzą ani dokąd zmie­rza­ją. O ich obec­no­ści świadczy wy­czu­wal­na w po­wie­trzu elek­trycz­ność. Lodowa Pani - zamraża każdą żywą istotę, na którą spojrzy.

Rozkład odpowiedzi

Buka
Hatifnatowie
Lodowa Pani
Wszystkie z powyższych
odpowiedzi
flagWielka Brytania
50%
6%
0%
43%
16
flagPolska
50%
6%
8%
34%
684
flagNieznany
64%
7%
2%
25%
39
flagNiemcy
52%
10%
15%
21%
19

Płeć

men32%
women37%
Buka
56%
54%
Hatifnatowie
6%
3%
Lodowa Pani
5%
3%
Wszystkie z powyższych
32%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z wymienionych postaci z Muminków odgrywa rolę czarnego charakteru?
809
34%

Szczegóły

Autor: Alpaca
Ilustracja: Grant
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.