Która z wysp archipelagu Małych Antyli jest najbardziej wysunięta na wschód?

Grenada
Barbados
Dominika
Saint Lucia
Barbados to państwo na Małych An­ty­la­ch, zaj­mu­ją­ce wyspę o tej samej nazwie, którą za­sie­dli­li 4000 lat temu In­dia­nie, a dla Eu­ro­pej­czy­ków odkryli ją na początku XVI wieku por­tu­gal­scy po­dróż­ni­cy. Głową państwa jest monarcha Wielkiej Bry­ta­nii.

Rozkład odpowiedzi

Grenada
Barbados
Dominika
Saint Lucia
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
44%
14%
26%
50
flagNieznany
12%
42%
26%
18%
164
flagNiemcy
20%
40%
20%
20%
15
flagPolska
18%
37%
22%
21%
1764
flagStany Zjednoczone
8%
32%
40%
20%
25
flagWłochy
37%
31%
25%
6%
16

Płeć

men39%
women39%
Grenada
17%
16%
Barbados
39%
39%
Dominika
20%
24%
Saint Lucia
22%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z wysp archipelagu Małych Antyli jest najbardziej wysunięta na wschód?
2116
38%

Szczegóły

Autor: Kobasek
Ilustracja: Berit Watkin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.