Które góry stanowią granicę pomiędzy Francją a Hiszpanią?

Pireneje
Sewenny
Góry Kantabryjskie
Góry Iberyjskie
Pireneje to trzeci co do wy­so­ko­ści łańcuch górski w Europie. Ich naj­wyż­szy szczyt, Aneto, mierzy 3404 m n.p.m. Góry roz­cią­ga­ją się pomiędzy Atlan­ty­kiem i Morzem Śród­ziem­nym. W większej części Pi­re­ne­jów grzbiet pasma tworzy granicę fran­cu­sko­-hisz­pań­ską, prze­bie­ga­jąc także przez Andorę. Wy­jąt­kiem jest comarca (jed­nost­ka podziału te­ry­to­lial­ne­go w Hisz­pa­nii) Val d'Aran, która należy do Hisz­pa­nii, mimo że znajduje się po pół­noc­nej stronie pasma.

Rozkład odpowiedzi

Pireneje
Sewenny
Góry Kantabryjskie
Góry Iberyjskie
odpowiedzi
flagNieznany
87%
0%
3%
9%
31
flagWielka Brytania
87%
0%
0%
12%
16
flagPolska
80%
3%
4%
10%
889

Płeć

men82%
women86%
Pireneje
82%
86%
Sewenny
3%
1%
Góry Kantabryjskie
1%
6%
Góry Iberyjskie
13%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które góry stanowią granicę pomiędzy Francją a Hiszpanią?
998
80%

Szczegóły

Autor: kajtek 2203
Ilustracja: Henrik Moltke
Czytaj więcej: wikipedia Pyrenees
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.