Które miasto było oficjalną stolicą pierwszego Imperium Perskiego (Achemenidów) za Dariusza Wielkiego?

Suza
Ktezyfon
Ekbatana
Persepolis
Persja wyrosła na mo­car­stwo dopiero w połowie 6 wieku p.n.e. kiedy to Cyrus Wielki pokonał króla Medii Asty­age­sa, unie­za­leż­nił się i zajął jego tereny. Persowie stale po­sze­rza­li granice swego państwa do pa­no­wa­nia Dariusza Wiel­kie­go włącz­nie. Władca ten prze­pro­wa­dził też reformy ad­mi­ni­stra­cyj­ne, w tym prze­niósł stolicę do miasta Per­se­po­lis nie­opo­dal Szirazu w obecnym Iranie. Imperium Ache­me­ni­dów zostało znisz­czo­ne w 330 roku p.n.e. kiedy Alek­san­der Wielki zdobył Per­se­po­lis

Rozkład odpowiedzi

Suza
Ktezyfon
Ekbatana
Persepolis
odpowiedzi
flagNieznany
6%
13%
7%
71%
89
flagPolska
11%
10%
9%
67%
1102
flagWielka Brytania
25%
6%
6%
62%
16
flagNiemcy
18%
18%
12%
50%
16

Płeć

men71%
women57%
Suza
10%
7%
Ktezyfon
8%
20%
Ekbatana
9%
14%
Persepolis
71%
57%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które miasto było oficjalną stolicą pierwszego Imperium Perskiego (Achemenidów) za Dariusza Wielkiego?
1270
66%

Szczegóły

Autor: HuanManu
Ilustracja: Keeby101
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.