Które miasto wśród Polaków w średniowieczu było znane jako Carogród?

Moskwa
Presław
Konstantynopol
Rzym
Nazwa "ca­ro­gró­d" dotarła do nas poprzez wy­znaw­ców pra­wo­sła­wia, wśród których pojawiła się jako kalka grec­kie­go "miasto ce­sar­skie" (tereny Grecji znaj­do­wa­ły się wśród ziem ce­sar­stwa­). Do dziś termin ten sto­so­wa­ny bywa w Buł­ga­rii, podczas gdy w Rosji stał się ar­cha­izmem.

Rozkład odpowiedzi

Moskwa
Presław
Konstantynopol
Rzym
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
18%
18%
54%
5%
37
flagGrecja
30%
10%
50%
10%
10
flagWielka Brytania
32%
15%
48%
3%
152
flagNiemcy
27%
16%
47%
6%
92
flagHolandia
39%
8%
43%
8%
23
flagPolska
40%
16%
38%
4%
7476
flagFrancja
55%
5%
38%
0%
18
flagIrlandia
50%
14%
35%
0%
14
flagSzwecja
50%
16%
33%
0%
12
flagNieznany
45%
18%
31%
3%
1301
flagNorwegia
53%
15%
30%
0%
13

Płeć

men32%
women45%
Moskwa
44%
34%
Presław
19%
14%
Konstantynopol
32%
45%
Rzym
3%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które miasto wśród Polaków w średniowieczu było znane jako Carogród?
9289
37%

Szczegóły

Autor: AdamQPL
Ilustracja: Bernd Thaller
Czytaj więcej: wikipedia Konstantynopol
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.