Które państwo było największym terytorialnym imperium jakie istniało na przestrzeni dziejów?

Hiszpańskie imperium kolonialne
Imperium mongolskie
Imperium brytyjskie
Rosja
Roz­wi­nę­ło się z kolonii i placówek han­dlo­wych za­kła­da­nych przez Anglię pomiędzy końcem XVI a po­cząt­kiem XVIII wieku. W 1925 roku imperium bry­tyj­skie za­miesz­ki­wa­ło około 478 milionów ludzi, co sta­no­wi­ło jedną czwartą ów­cze­snej ludności świata. Liczyło około 35,8 mln km² po­wierzch­ni, tj. prawie jedną czwartą po­wierzch­ni lądowej Ziemi. U szczytu swojej potęgi było często okre­śla­ne jako „im­pe­riu­m, nad którym nigdy nie zachodzi słońce”, gdyż dzięki jego roz­le­gło­ści zawsze istniało takie te­ry­to­rium do niego na­le­żą­ce, gdzie trwał dzień. (na zdjęciu Jerzy V - Król Wielkiej Brytanii w latach 1910-1936)

Rozkład odpowiedzi

Hiszpańskie imperium kolonialne
Imperium mongolskie
Imperium brytyjskie
Rosja
odpowiedzi
flagNiemcy
9%
24%
51%
14%
41
flagNieznany
8%
25%
48%
17%
736
flagPolska
7%
28%
46%
16%
4061
flagWielka Brytania
9%
24%
41%
23%
65
flagStany Zjednoczone
7%
38%
38%
15%
13
flagHolandia
0%
40%
30%
30%
10

Płeć

men50%
women52%
Hiszpańskie imperium kolonialne
7%
6%
Imperium mongolskie
26%
26%
Imperium brytyjskie
50%
52%
Rosja
15%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które państwo było największym terytorialnym imperium jakie istniało na przestrzeni dziejów?
5039
47%

Szczegóły

Autor: poirot1608
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.