Które państwo ogłosiło żałobę narodową po śmierci Józefa Piłsudskiego ?

Węgry
III Rzesza
Stany Zjednoczone
Francja
Po śmierci Mar­szał­ka Pił­sud­skie­go Kanclerz Adolf Hitler ogłosił w Niem­czech żałobę narodową i wysłał telegram z kon­do­len­cja­mi do pre­zy­den­ta i rządu RP oraz do żony Pił­sud­skie­go. Po zdobyciu przez wojska nie­miec­kie Krakowa 6 września 1939 r., na rozkaz Hitlera nie­miec­ki dowódca gen. Werner Kienitz udał się na Wawel i złożył wieniec u grobu mar­szał­ka Pił­sud­skie­go w krypcie pod wieżą Srebr­nych Dzwonów zaś przed kryptą została wy­sta­wio­na nie­miec­ka warta ho­no­ro­wa.

Rozkład odpowiedzi

Węgry
III Rzesza
Stany Zjednoczone
Francja
odpowiedzi
flagNiemcy
28%
64%
0%
7%
14
flagNieznany
26%
59%
8%
4%
82
flagPolska
27%
57%
8%
6%
841

Płeć

men53%
women56%
Węgry
33%
18%
III Rzesza
53%
56%
Stany Zjednoczone
7%
16%
Francja
6%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które państwo ogłosiło żałobę narodową po śmierci Józefa Piłsudskiego ?
977
57%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.