Które podane poniżej państwo nie wchodziło w skład Jugosławii?

Macedonia
Albania
Słowenia
Chorwacja
Ju­go­sła­wia istniała przez wiele lat w XX w. W 1991 r. odłą­czy­ły się od Ju­go­sła­wii: Chor­wa­cja, Sło­we­nia, Ma­ce­do­nia, Bośnia i Her­ce­go­wi­na. Na­to­miast w 2001 r. otrzy­ma­ły nie­pod­le­głość Czar­no­gó­ra, Kosowo i Serbia. Albania zatem nigdy nie była częścią Ju­go­sła­wii.

Rozkład odpowiedzi

Macedonia
Albania
Słowenia
Chorwacja
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
62%
15%
7%
40
flagNiemcy
19%
61%
11%
7%
26
flagPolska
19%
56%
16%
6%
2891
flagStany Zjednoczone
14%
50%
21%
14%
14
flagNieznany
28%
49%
16%
6%
510
flagHolandia
15%
46%
30%
7%
13

Płeć

men56%
women50%
Macedonia
22%
18%
Albania
56%
50%
Słowenia
16%
21%
Chorwacja
4%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które podane poniżej państwo nie wchodziło w skład Jugosławii?
3582
56%

Szczegóły

Autor: saturnus154
Ilustracja: WonderWhy
Czytaj więcej: wikipedia Jugosławia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.