Które z państw bałkańskich jest najmniejsze pod względem liczby ludności?

Albania
Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Najmniej ludności spośród państw bał­kań­skich ma Czar­no­gó­ra. Jej po­pu­la­cja liczy jedynie około 650 tys. osób, czyli po­rów­ny­wal­nie tyle ile miesz­kań­ców ma Wrocław. Albania ma ok. 3 mln lud­no­ści, Ma­ce­do­nia 2,1 mln, Bośnia i Her­ce­go­wi­na 3,9 mln. Sporne te­ry­to­rium Kosowa liczy na­to­miast 1,8 mln miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

Albania
Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
odpowiedzi
flagDania
0%
0%
0%
100%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1
flagNepal
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
0%
33%
66%
3
flagPolska
14%
14%
14%
54%
61
flagHolandia
0%
0%
50%
50%
2
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men64%
women60%
Albania
14%
40%
Macedonia
14%
0%
Bośnia i Hercegowina
7%
0%
Czarnogóra
64%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z państw bałkańskich jest najmniejsze pod względem liczby ludności?
71
56%

Szczegóły

Autor: homoviator
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.