Które z poniższych nie jest przeglądarką internetową?

Firefox
Opera
Microsoft Edge
Ubuntu
Prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa to apli­ka­cja do po­bie­ra­nia, pre­zen­to­wa­nia i prze­glą­da­nia zasobów in­for­ma­cyj­nych w sieci WWW. Naj­po­pu­lar­niej­sze prze­glą­dar­ki to Chrome, Edge, Safari, Opera i Firefox. Ubuntu jest systemem ope­ra­cyj­nym o otwartym kodzie źró­dło­wym.

Rozkład odpowiedzi

Firefox
Opera
Microsoft Edge
Ubuntu
odpowiedzi
flagNamibia
0%
0%
0%
100%
1
flagDania
0%
0%
0%
100%
1
flagNepal
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
4%
4%
19%
70%
99
flagNieznany
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men63%
women80%
Firefox
13%
0%
Opera
0%
0%
Microsoft Edge
22%
20%
Ubuntu
63%
80%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z poniższych nie jest przeglądarką internetową?
104
71%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: darzann
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.