Które z poniższych zwierząt nie zapada w zimowy sen?

Nietoperz
Jeż
Kret
Suseł
Kret nie zapada w sen zimowy (zimuje w ko­ry­ta­rza­ch, około 50-60cm poniżej poziomu za­ma­rza­nia­), jest zwie­rzę­ciem bardzo ru­chli­wym i ak­tyw­ny­m, żyje ok. 2-4 lat, doj­rza­łość płciową osiąga po 1 roku życia. Krety żyją samotnie (z wy­jąt­kiem rui przy­pa­da­ją­cej wiosną), przy spo­tka­niu są wobec siebie bardzo agre­syw­ne

Rozkład odpowiedzi

Nietoperz
Jeż
Kret
Suseł
odpowiedzi
flagNiemcy
35%
7%
50%
7%
14
flagWielka Brytania
40%
6%
36%
16%
30
flagPolska
35%
11%
32%
19%
1610
flagNieznany
40%
12%
24%
21%
229

Płeć

men28%
women30%
Nietoperz
37%
35%
Jeż
12%
15%
Kret
28%
30%
Suseł
21%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z poniższych zwierząt nie zapada w zimowy sen?
1939
32%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Luke Andrew Scowen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.