Jakie narkotyki oprócz marihuany można legalnie nabyć w Holenderskich Coffeeshop'ach?

Haszysz, niektóre z grzybków halucynogennych
LSD, extasy
Amfetaminę
Kokainę
Ho­len­der­skie prawo roz­róż­nia nar­ko­ty­ki “mięk­kie” (so­fdrug­s) oraz “twarde” (hard­drug­s), ponieważ różnią się one szko­dli­wo­ścią dla zdrowia. Do grupy nar­ko­ty­ków lekkich (so­ft­drug­s) za­li­czo­no m.in. ma­ri­hu­anę, haszysz, czy niektóre z grzybków ha­lu­cy­no­gen­nych. W drugiej grupie znalazły się tzw. nar­ko­ty­ki twarde (hard­drug­s), czyli m.in. kokaina, heroina, am­fe­ta­mi­na, LSD czy extasy. Cof­fe­esho­py sprze­da­ją­ce miękkie nar­ko­ty­ki są przez władze to­le­ro­wa­ne.

Rozkład odpowiedzi

Haszysz, niektóre z grzybków halucynogennych
LSD, extasy
Amfetaminę
Kokainę
odpowiedzi
flagIrlandia
91%
8%
0%
0%
23
flagNorwegia
91%
0%
0%
8%
12
flagNiemcy
85%
9%
1%
3%
64
flagHolandia
84%
9%
3%
3%
32
flagWielka Brytania
77%
14%
6%
1%
62
flagNieznany
73%
12%
6%
7%
1184
flagPolska
70%
14%
7%
7%
6753
flagStany Zjednoczone
61%
22%
0%
11%
18

Płeć

men72%
women71%
Haszysz, niektóre z grzybków halucynogennych
72%
71%
LSD, extasy
13%
13%
Amfetaminę
6%
9%
Kokainę
7%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie narkotyki oprócz marihuany można legalnie nabyć w Holenderskich Coffeeshop'ach?
8264
70%

Szczegóły

Autor: Adam Chyl
Ilustracja: Bachrach44
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.