Które z tych państw należy do Skandynawii?

Finlandia
Estonia
Żadne z powyższych
Wszystkie z powyższych
Skan­dy­na­wia – region pół­noc­nej Europy, obej­mu­ją­cy kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nor­dyc­kich. Czasem w nie­skan­dy­naw­skich mediach, biorąc pod uwagę wpływy szwedz­kie i duńskie, do Skan­dy­na­wii zalicza się Is­lan­dię, czy nawet nie­ger­mań­skie kraje, takie jak: Fin­lan­dia, Estonia, niekiedy też Łotwa, a nawet Litwa. W samych krajach skan­dy­naw­skich za Skan­dy­na­wię uważa się jednak tylko trzy kraje (Dania, Nor­we­gia, Szwe­cja­).

Rozkład odpowiedzi

Finlandia
Estonia
Żadne z powyższych
Wszystkie z powyższych
odpowiedzi
flagNiemcy
53%
0%
30%
16%
30
flagStany Zjednoczone
63%
5%
15%
15%
19
flagPolska
58%
5%
23%
12%
1957
flagWielka Brytania
57%
10%
20%
12%
40
flagNieznany
64%
2%
21%
11%
295
flagHolandia
50%
16%
8%
25%
12

Płeć

men25%
women22%
Finlandia
62%
55%
Estonia
3%
4%
Żadne z powyższych
25%
21%
Wszystkie z powyższych
8%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z tych państw należy do Skandynawii?
2217
27%

Szczegóły

Autor: MsBlackbelladonna .
Ilustracja: Les Haines
Czytaj więcej: wikipedia Skandynawia

Historia

3 maja 2016 18:23:02 utworzył MsBlackbelladonna . »
11 marca 2017 16:09:51 zmienił Paula Czerwińska »
28 lutego 2017 22:47:07 zmienił kargul »
28 lutego 2017 20:16:49 zmienił honda73 »
7 lutego 2017 12:47:29 zmienił Piotr Stawicki »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.