Które z tych państw nie posiada Konstytucji;

Irak
Irlandia
Izrael
Islandia
Wskazuje się dwie pod­sta­wo­we przy­czy­ny nie­uchwa­le­nia kon­sty­tu­cji w Izraelu Pierwsza to sprzeciw partii re­li­gij­ny­ch, które obawiały się, że uchwa­le­nie kon­sty­tu­cji może do­pro­wa­dzić do uchy­le­nia wielu norm re­li­gij­nych. Druga przy­czy­na to po­zo­sta­wie­nie większej swobody dzia­ła­nia dla po­li­ty­ków.

Rozkład odpowiedzi

Irak
Irlandia
Izrael
Islandia
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
18%
11%
44%
25%
183
flagHolandia
33%
33%
33%
0%
3
flagWielka Brytania
0%
50%
25%
25%
4
flagNieznany
0%
25%
25%
50%
4
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men40%
women54%
Irak
10%
16%
Irlandia
13%
16%
Izrael
40%
54%
Islandia
35%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z tych państw nie posiada Konstytucji;
201
44%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: IowaPolitics.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.