Które ziemię NIE zostały włączone do Królestwa Polskiego w 1466 r. podczas II pokoju toruńskiego?

ziemia chełmińska
Pomorze Gdańskie
ziemia michałowska
ziemia dobrzyńska
Ziemie in­kor­po­ro­wa­ne (w­łą­czo­ne) do Kró­le­stwa Pol­skie­go: Pomorze Gdańskie z Gdań­skiem (jako Prusy Kró­lew­skie­), ziemię cheł­miń­ską i ziemię mi­cha­łow­ską. Polska uzyskała Warmię i Powiśle z Żu­ła­wa­mi, a w ich obrębie miasta pruskie, m.in. Malbork i Elbląg. Zaś ziemia do­brzyń­ska została włączona do Kró­le­stwa Pol­skie­go w 1411 r. podczas I pokoju to­ruń­skie­go

Rozkład odpowiedzi

ziemia chełmińska
Pomorze Gdańskie
ziemia michałowska
ziemia dobrzyńska
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
30%
10%
10%
50%
10
flagWielka Brytania
16%
38%
16%
27%
18
flagPolska
14%
38%
24%
21%
913
flagNieznany
17%
42%
26%
12%
206

Płeć

men18%
women17%
ziemia chełmińska
17%
11%
Pomorze Gdańskie
35%
48%
ziemia michałowska
28%
22%
ziemia dobrzyńska
18%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które ziemię NIE zostały włączone do Królestwa Polskiego w 1466 r. podczas II pokoju toruńskiego?
1190
20%

Szczegóły

Autor: Kacper
Ilustracja: Richard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.