Której z poniższych części ciała nie posiadają pająki?

Szczękoczułek
Nogogłaszczek
Nibynóżek
Płucotchawek
Szczę­ko­czuł­ki i no­go­głaszcz­ki to do­dat­ko­we (poza stan­dar­do­wy­mi ośmio­ma­)od­nó­ża pająka od­po­wie­dzial­ne od­po­wied­nio za prze­bi­ja­nie się przez ciało zdobyczy oraz za jej przy­trzy­my­wa­nie. Płu­cot­chaw­ki to narząd od­de­cho­wy pa­ję­cza­kó­w, zaś ni­by­nóż­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne są dla pełzaków (ameb).

Rozkład odpowiedzi

Szczękoczułek
Nogogłaszczek
Nibynóżek
Płucotchawek
odpowiedzi
flagFrancja
0%
9%
72%
18%
11
flagNieznany
6%
9%
70%
13%
266
flagPolska
5%
9%
67%
17%
3670
flagStany Zjednoczone
10%
10%
60%
15%
20
flagWielka Brytania
3%
14%
57%
24%
78
flagNiemcy
11%
13%
54%
20%
44

Płeć

men70%
women75%
Szczękoczułek
4%
3%
Nogogłaszczek
9%
8%
Nibynóżek
70%
75%
Płucotchawek
15%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Której z poniższych części ciała nie posiadają pająki?
4185
66%

Szczegóły

Autor: Rysiu Kalafa
Ilustracja: Gabi Lamberti
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.