Której z poniższych części ciała nie posiadają pająki?

Szczękoczułek
Nogogłaszczek
Nibynóżek
Płucotchawek
Szczę­ko­czuł­ki i no­go­głaszcz­ki to do­dat­ko­we (poza stan­dar­do­wy­mi ośmio­ma­)od­nó­ża pająka od­po­wie­dzial­ne od­po­wied­nio za prze­bi­ja­nie się przez ciało zdobyczy oraz za jej przy­trzy­my­wa­nie. Płu­cot­chaw­ki to narząd od­de­cho­wy pa­ję­cza­kó­w, zaś ni­by­nóż­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne są dla pełzaków (ameb).

Rozkład odpowiedzi

Szczękoczułek
Nogogłaszczek
Nibynóżek
Płucotchawek
odpowiedzi
flagNieznany
5%
9%
70%
14%
432
flagPolska
5%
9%
68%
16%
4497
flagStany Zjednoczone
8%
8%
66%
12%
24
flagIrlandia
8%
0%
66%
25%
12
flagFrancja
0%
8%
66%
25%
12
flagWielka Brytania
3%
13%
60%
22%
83
flagNiemcy
10%
16%
55%
18%
49
flagHolandia
0%
15%
53%
23%
13

Płeć

men72%
women77%
Szczękoczułek
4%
3%
Nogogłaszczek
8%
8%
Nibynóżek
72%
77%
Płucotchawek
14%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Której z poniższych części ciała nie posiadają pająki?
5212
68%

Szczegóły

Autor: Rysiu Kalafa
Ilustracja: Gabi Lamberti
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.