Której z poniższych części ciała nie posiadają pająki?

Szczękoczułek
Nogogłaszczek
Nibynóżek
Płucotchawek
Szczę­ko­czuł­ki i no­go­głaszcz­ki to do­dat­ko­we (poza stan­dar­do­wy­mi ośmio­ma­)od­nó­ża pająka od­po­wie­dzial­ne od­po­wied­nio za prze­bi­ja­nie się przez ciało zdobyczy oraz za jej przy­trzy­my­wa­nie. Płu­cot­chaw­ki to narząd od­de­cho­wy pa­ję­cza­kó­w, zaś ni­by­nóż­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne są dla pełzaków (ameb).

Rozkład odpowiedzi

Szczękoczułek
Nogogłaszczek
Nibynóżek
Płucotchawek
odpowiedzi
flagFrancja
0%
0%
80%
20%
10
flagNieznany
2%
11%
69%
16%
68
flagPolska
5%
9%
66%
17%
2739
flagStany Zjednoczone
5%
5%
64%
17%
17
flagWielka Brytania
3%
12%
57%
26%
64
flagNiemcy
7%
10%
57%
23%
38

Płeć

men68%
women74%
Szczękoczułek
3%
4%
Nogogłaszczek
9%
8%
Nibynóżek
68%
74%
Płucotchawek
18%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Której z poniższych części ciała nie posiadają pająki?
3022
66%

Szczegóły

Autor: Rysiu Kalafa
Ilustracja: Gabi Lamberti
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.