Który święty na ikonach przedstawiany był, jako rycerz o psiej głowie?

św. Krzysztof
św. Bernard
św. Jan
św. Hubert
W an­giel­skie­j, buł­gar­skie­j, greckiej i ir­landz­kiej tradycji ludowej, św. Krzysz­tof był czasem przed­sta­wia­ny jako olbrzym z psią głową, który prze­no­sił po­dróż­nych przez rzekę. W po­da­niach Rosji i Fin­lan­dii Krzysz­tof poprosił boga o oszpe­ce­nie, a ten w od­po­wie­dzi obdarzył go twarzą psa.

Rozkład odpowiedzi

św. Krzysztof
św. Bernard
św. Jan
św. Hubert
odpowiedzi
flagNieznany
16%
45%
9%
29%
210
flagPolska
15%
42%
7%
34%
638

Płeć

men16%
women17%
św. Krzysztof
16%
17%
św. Bernard
46%
26%
św. Jan
7%
7%
św. Hubert
29%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który święty na ikonach przedstawiany był, jako rycerz o psiej głowie?
876
15%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Cynocefal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.