Który cesarz Wschodniorzymski jako pierwszy mógł głosić, że panuje "z łaski Bożej"?

Leon I
Justynian Wielki
Anastazjusz
Arkadiusz
Leon I był pierw­szym cesarzem Wschod­nio­rzym­skim ko­ro­no­wa­nym przez Pa­triar­chę Kon­stan­ty­no­po­la Ana­to­liu­sza.

Rozkład odpowiedzi

Leon I
Justynian Wielki
Anastazjusz
Arkadiusz
odpowiedzi
flagPolska
16%
60%
16%
6%
404
flagNieznany
14%
77%
2%
5%
35

Płeć

men16%
women12%
Leon I
16%
12%
Justynian Wielki
62%
55%
Anastazjusz
14%
19%
Arkadiusz
7%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który cesarz Wschodniorzymski jako pierwszy mógł głosić, że panuje "z łaski Bożej"?
475
16%

Szczegóły

Autor: HuanManu
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.