Który cesarz Wschodniorzymski jako pierwszy mógł głosić, że panuje "z łaski Bożej"?

Leon I
Justynian Wielki
Anastazjusz
Arkadiusz
Leon I był pierw­szym cesarzem Wschod­nio­rzym­skim ko­ro­no­wa­nym przez Pa­triar­chę Kon­stan­ty­no­po­la Ana­to­liu­sza.

Rozkład odpowiedzi

Leon I
Justynian Wielki
Anastazjusz
Arkadiusz
odpowiedzi
flagNieznany
16%
80%
4%
0%
25
flagPolska
15%
63%
16%
5%
239

Płeć

men13%
women13%
Leon I
13%
13%
Justynian Wielki
68%
58%
Anastazjusz
15%
20%
Arkadiusz
3%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który cesarz Wschodniorzymski jako pierwszy mógł głosić, że panuje "z łaski Bożej"?
282
15%

Szczegóły

Autor: HuanManu
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.