Który gatunek z rodziny kaczkowatych gnieździ się w dziuplach?

markaczka zwyczajna
szlachar
gągoł
lodówka
Gągoł, gągoł krzy­kli­wy (Bu­ce­pha­la clan­gu­la) – gatunek średniej wiel­ko­ści wę­drow­ne­go ptaka wodnego z rodziny kacz­ko­wa­tych (A­na­ti­da­e). Za­miesz­ku­je wody słodkie, rzeki, sta­ro­rze­cza, jeziora w strefie lasów li­ścia­stych czasem nawet stawy rybne pod wa­run­kie­m, że w pobliżu znajdują się stare, dziu­pla­ste drzewa. Tam też się lęgnie.

Rozkład odpowiedzi

markaczka zwyczajna
szlachar
gągoł
lodówka
odpowiedzi
flagPolska
15%
10%
59%
13%
233

Płeć

men62%
women55%
markaczka zwyczajna
17%
18%
szlachar
15%
18%
gągoł
62%
55%
lodówka
5%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który gatunek z rodziny kaczkowatych gnieździ się w dziuplach?
262
59%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Marcin Chady
Czytaj więcej: wikipedia Gągoł
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.