Który gryzoń ma najwyższy stosunek masy mózgu do masy ciała?

szczur
bóbr
wiewiórka
mysz
Bóbr ma naj­wyż­szy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała, co ma swoje od­zwier­cie­dle­nie w za­cho­wa­niu i zdol­no­ści do dzia­ła­nia nie tylko in­stynk­tow­ne­go, ale także lo­gicz­ne­go. Bobry potrafią skon­stru­ować stopnie z gałęzi i mułu, by móc się wspiąć wyżej i sięgnąć do elementu wzno­szo­nej kon­struk­cji lub pokonać prze­szko­dę. In­te­li­gen­cja bobra jest po­rów­ny­wa­na do poziomu in­te­li­gen­cji szczura.

Rozkład odpowiedzi

szczur
bóbr
wiewiórka
mysz
odpowiedzi
flagJamajka
0%
100%
0%
0%
1
flagBangladesz
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
66%
0%
33%
3
flagSzwecja
50%
50%
0%
0%
2
flagPolska
62%
20%
10%
6%
108
flagNieznany
100%
0%
0%
0%
4
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagArmenia
100%
0%
0%
0%
1
flagZimbabwe
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1
flagLitwa
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men24%
women12%
szczur
60%
70%
bóbr
24%
12%
wiewiórka
6%
12%
mysz
9%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który gryzoń ma najwyższy stosunek masy mózgu do masy ciała?
124
21%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Artur Malinowski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.