Który język jest najczęściej używany w Szwajcarii?

niemiecki
francuski
włoski
szwajcarski
Szwaj­ca­ria ma cztery języki urzę­do­we: nie­miec­ki (używany przez 63,3% lud­no­ści­); fran­cu­ski (22,7%), włoski (8,1%) i re­to­ro­mań­ski (0,5%).

Rozkład odpowiedzi

niemiecki
francuski
włoski
szwajcarski
odpowiedzi
flagHolandia
93%
6%
0%
0%
15
flagWłochy
86%
0%
13%
0%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
78%
21%
0%
0%
14
flagWielka Brytania
77%
13%
3%
6%
99
flagNiemcy
75%
20%
0%
4%
24
flagPolska
74%
15%
3%
6%
1821
flagIrlandia
73%
26%
0%
0%
19
flagStany Zjednoczone
70%
8%
5%
13%
58
flagNieznany
67%
18%
3%
9%
262

Płeć

men73%
women75%
niemiecki
73%
75%
francuski
15%
16%
włoski
4%
3%
szwajcarski
6%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Was ist die meist gesprochene Sprache in der Schweiz?
0
0%
flag
Quelle est la langue la plus parlée en Suisse?
0
0%
flag
Qual é a língua mais falada na Suíça?
0
0%
flag
¿Cuál es el idioma más hablado en Suiza?
0
0%
flag
Który język jest najczęściej używany w Szwajcarii?
2247
74%
flag
Qual è la lingua più parlata in Svizzera?
0
0%
flag
Wat is de meest gesproken taal in Zwitserland?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Francisco Antunes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.