Który język jest najczęściej używany w Szwajcarii?

niemiecki
francuski
włoski
szwajcarski
Szwaj­ca­ria ma cztery języki urzę­do­we: nie­miec­ki (używany przez 63,3% lud­no­ści­); fran­cu­ski (22,7%), włoski (8,1%) i re­to­ro­mań­ski (0,5%).

Rozkład odpowiedzi

niemiecki
francuski
włoski
szwajcarski
odpowiedzi
flagWielka Brytania
92%
7%
0%
0%
40
flagWłochy
80%
0%
20%
0%
10
flagPolska
74%
15%
4%
5%
533
flagStany Zjednoczone
74%
11%
0%
14%
35
flagNieznany
62%
20%
4%
12%
24

Płeć

men72%
women68%
niemiecki
72%
68%
francuski
17%
17%
włoski
5%
6%
szwajcarski
3%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Quelle est la langue la plus parlée en Suisse?
0
0%
flag
Was ist die meist gesprochene Sprache in der Schweiz?
0
0%
flag
Qual é a língua mais falada na Suíça?
0
0%
flag
¿Cuál es el idioma más hablado en Suiza?
0
0%
flag
Który język jest najczęściej używany w Szwajcarii?
635
75%
flag
Qual è la lingua più parlata in Svizzera?
0
0%
flag
Wat is de meest gesproken taal in Zwitserland?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Francisco Antunes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.