Który język jest najczęściej używany w Szwajcarii?

niemiecki
francuski
włoski
szwajcarski
Szwaj­ca­ria ma cztery języki urzę­do­we: nie­miec­ki (używany przez 63,3% lud­no­ści­); fran­cu­ski (22,7%), włoski (8,1%) i re­to­ro­mań­ski (0,5%).

Rozkład odpowiedzi

niemiecki
francuski
włoski
szwajcarski
odpowiedzi
flagWielka Brytania
86%
6%
3%
3%
60
flagWłochy
83%
0%
16%
0%
12
flagIrlandia
81%
18%
0%
0%
11
flagPolska
75%
14%
4%
5%
677
flagStany Zjednoczone
72%
11%
4%
11%
43
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
72%
27%
0%
0%
11
flagNieznany
65%
20%
3%
10%
29

Płeć

men72%
women71%
niemiecki
72%
71%
francuski
16%
16%
włoski
6%
5%
szwajcarski
4%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Quelle est la langue la plus parlée en Suisse?
0
0%
flag
Was ist die meist gesprochene Sprache in der Schweiz?
0
0%
flag
Qual é a língua mais falada na Suíça?
0
0%
flag
¿Cuál es el idioma más hablado en Suiza?
0
0%
flag
Który język jest najczęściej używany w Szwajcarii?
810
76%
flag
Qual è la lingua più parlata in Svizzera?
0
0%
flag
Wat is de meest gesproken taal in Zwitserland?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Francisco Antunes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.