Który jako jedyny z dowódców Ludowego Wojska Polskiego otrzymał Order Zwycięstwa - najwyższe odznaczenie bojowe Związku Radzieckiego za zasługi w czasie II wojny światowej?

Karol Świerczewski
Michał Rola-Żymierski
Zygmunt Berling
Marian Spychalski
Mar­sza­łek Polski został na­gro­dzo­ny 10 sierpnia 1945 "za wybitne osią­gnię­cia w or­ga­ni­za­cji polskich sił zbroj­nych oraz za pomyślne pro­wa­dze­nie operacji woj­sko­wych Wojska Pol­skie­go w de­cy­du­ją­cej walce prze­ciw­ko wspól­ne­mu wro­go­wi­-na­zi­stow­skim Niemcom"

Rozkład odpowiedzi

Karol Świerczewski
Michał Rola-Żymierski
Zygmunt Berling
Marian Spychalski
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
30%
40%
20%
5%
20
flagNiemcy
36%
36%
16%
10%
30
flagPolska
26%
27%
32%
13%
2231
flagHolandia
33%
25%
33%
8%
12
flagNieznany
21%
24%
35%
18%
461
flagWielka Brytania
44%
17%
25%
11%
52

Płeć

men26%
women31%
Karol Świerczewski
23%
31%
Michał Rola-Żymierski
26%
31%
Zygmunt Berling
35%
24%
Marian Spychalski
14%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który jako jedyny z dowódców Ludowego Wojska Polskiego otrzymał Order Zwycięstwa - najwyższe odznaczenie bojowe Związku Radzieckiego za zasługi w czasie II wojny światowej?
2895
27%

Szczegóły

Autor: CarlosFlintman
Ilustracja: Pat Hawks
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.