Który kraj z wymienionych jest najbardziej zalesiony?

Rosja
Norwegia
Brazylia
Japonia
Wśród krajów roz­wi­nię­tych Japonia ma jeden z naj­wyż­szych poziomów za­le­sie­nia, przeszło 68% po­wierzch­ni. W tym gronie prze­wyż­sza­ją ją jedynie Szwecja i Fin­lan­dia. Wynika to zarówno z gó­rzy­stych terenów, jak i wpro­wa­dzo­nej jeszcze przez szogunów Tokugawa świa­do­mej ochrony i go­spo­dar­ki leśnej. Naj­bar­dziej za­le­sio­nym państwem jest Surinam (ok. 90%).

Rozkład odpowiedzi

Rosja
Norwegia
Brazylia
Japonia
odpowiedzi
flagSzwajcaria
50%
0%
0%
50%
2
flagHolandia
0%
0%
50%
50%
2
flagPolska
50%
13%
16%
18%
132
flagNieznany
33%
66%
0%
0%
6
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
2
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
1
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men25%
women14%
Rosja
51%
53%
Norwegia
11%
7%
Brazylia
11%
25%
Japonia
25%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj z wymienionych jest najbardziej zalesiony?
150
18%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Alberto Garcia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.