Który kraj ma największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie?

Demokratyczna Republika Konga
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Afganistan
Zjed­no­czo­ne Emiraty Arabskie mają naj­więk­szą przewagę mężczyzn nad ko­bie­ta­mi w spo­łe­czeń­stwie. Pre­cy­zu­ją­c: 219 mężczyzn przypada na 100 kobiet.

Rozkład odpowiedzi

Demokratyczna Republika Konga
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Afganistan
odpowiedzi
flagNiemcy
7%
61%
15%
15%
13
flagNieznany
17%
57%
11%
14%
63
flagPolska
21%
45%
18%
15%
785
flagWielka Brytania
15%
42%
0%
36%
19

Płeć

men43%
women45%
Demokratyczna Republika Konga
22%
18%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
43%
45%
Iran
19%
13%
Afganistan
14%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj ma największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie?
921
46%

Szczegóły

Autor: Linshi
Ilustracja: Rüdiger Stehn
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.