Który kraj ma największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie?

Demokratyczna Republika Konga
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Afganistan
Zjed­no­czo­ne Emiraty Arabskie mają naj­więk­szą przewagę mężczyzn nad ko­bie­ta­mi w spo­łe­czeń­stwie. Pre­cy­zu­ją­c: 219 mężczyzn przypada na 100 kobiet.

Rozkład odpowiedzi

Demokratyczna Republika Konga
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Afganistan
odpowiedzi
flagNieznany
18%
57%
12%
11%
54
flagPolska
20%
46%
18%
15%
502

Płeć

men46%
women43%
Demokratyczna Republika Konga
18%
22%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
46%
43%
Iran
20%
13%
Afganistan
13%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj ma największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie?
587
47%

Szczegóły

Autor: Linshi
Ilustracja: Rüdiger Stehn
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.