Który kraj ma największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie?

Demokratyczna Republika Konga
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Afganistan
Zjed­no­czo­ne Emiraty Arabskie mają naj­więk­szą przewagę mężczyzn nad ko­bie­ta­mi w spo­łe­czeń­stwie. Pre­cy­zu­ją­c: 219 mężczyzn przypada na 100 kobiet.

Rozkład odpowiedzi

Demokratyczna Republika Konga
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Afganistan
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
100%
0%
0%
2
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagLitwa
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
24%
43%
19%
13%
99
flagNieznany
31%
31%
26%
10%
19
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
0%
1

Płeć

men45%
women33%
Demokratyczna Republika Konga
22%
16%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
45%
33%
Iran
20%
8%
Afganistan
11%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj ma największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie?
123
43%

Szczegóły

Autor: Linshi
Ilustracja: Rüdiger Stehn
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.