Który kraj nie kolonizował Kalifornii?

Hiszpania
Portugalia
Rosja
Wielka Brytania
Co prawda pierw­szym Eu­ro­pej­czy­kiem eks­plo­ru­ją­cych dzi­siej­szą Ka­li­for­nię był Por­tu­gal­czyk w hisz­pań­skiej służbie - Ca­bril­lo, jednak jego kraj nigdy nie próbował objąć jej w po­sia­da­nie. Tym­cza­sem ist­nie­ją­cy wciąż Fort Ross był najdalej na południe wy­su­nię­tą osadą ro­syj­skiej ko­lo­ni­za­cji w Ameryce.

Rozkład odpowiedzi

Hiszpania
Portugalia
Rosja
Wielka Brytania
odpowiedzi
flagPolska
4%
26%
55%
13%
319
flagNieznany
5%
20%
60%
10%
20

Płeć

men27%
women32%
Hiszpania
0%
5%
Portugalia
27%
32%
Rosja
54%
50%
Wielka Brytania
16%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj nie kolonizował Kalifornii?
366
26%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.