Który kraj posiada więcej miejsc w schronach i bunkrach niż mieszkańców?

USA
Szwecja
Szwajcaria
Armenia
W Szwaj­ca­rii znajduje się około 300 tyś. pu­blicz­nych i pry­wat­nych schro­nó­w, które po­miesz­czą 8.6 mln osób, czyli 114 % lud­no­ści. W czasach zimnej wojny każdy nowo budowany dom musiał posiadać schron dla osób w nim miesz­ka­ją­cych. Obecnie przepisy te za­ła­go­dzo­no i jedynie budynki po­sia­da­ją­ce powyżej 28 pokoi miesz­kal­nych mają obo­wią­zek bycia wy­po­sa­żo­ne w schrony.

Rozkład odpowiedzi

USA
Szwecja
Szwajcaria
Armenia
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
1
flagArmenia
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagPortugalia
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
16%
66%
16%
6
flagPolska
10%
13%
59%
16%
130
flagNiemcy
0%
0%
50%
50%
4
flagIrlandia
0%
0%
50%
50%
2
flagWielka Brytania
0%
16%
33%
33%
6
flagNieznany
16%
50%
33%
0%
6
flagJamajka
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men50%
women75%
USA
3%
0%
Szwecja
18%
10%
Szwajcaria
50%
75%
Armenia
28%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj posiada więcej miejsc w schronach i bunkrach niż mieszkańców?
160
57%

Szczegóły

Autor: ‏
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.noweklimaty.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.