Który kraj posiadał podatek od brody?

Rosja
Polska
Japonia
Wielka Brytania
Podatek ten usta­no­wio­no w XVII w., przez Piotra I. Młody władca, aby "od­świe­ży­ć" i zre­for­mo­wać swój kraj nakazał obo­wiąz­ko­we ścinanie brody. Ci, którzy się do tego zakazu nie za­sto­so­wa­li, byli ob­cią­ża­ni spe­cjal­nym po­dat­kie­m, a szcze­gól­nie opornych i upartych golono siłą.

Rozkład odpowiedzi

Rosja
Polska
Japonia
Wielka Brytania
odpowiedzi
flagPolska
53%
5%
28%
12%
1213
flagWielka Brytania
50%
8%
33%
8%
12
flagNieznany
44%
3%
38%
14%
128

Płeć

men50%
women57%
Rosja
50%
57%
Polska
5%
7%
Japonia
30%
29%
Wielka Brytania
14%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj posiadał podatek od brody?
1409
53%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Matt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.