Który kraj w przeszłości nosił nazwę Zair?

Kongo
Angola
Namibia
Zimbabwe
W 1971 roku dyktator Mobutu Sese Seko zmienił nazwę "Re­pu­bli­ka Konga" na "Re­pu­bli­ka Zairu". Chciał usunąć nazwy ko­lo­nial­ne (stolica Le­opol­dvil­le została zmie­nio­na na Kin­sza­sa­). Jednak zmiana nazwy Kongo na Zair była błędem. Nazwa "Kongo" była stara, rdzennie afry­kań­ska i używana już przez sta­ro­żyt­ne Imperium Kongo. Słowo "Zair" zostało stwo­rzo­ne przez Por­tu­gal­czy­ków. W roku 1997 nazwę zmie­nio­no z powrotem na Re­pu­bli­kę Kongo.

Rozkład odpowiedzi

Kongo
Angola
Namibia
Zimbabwe
odpowiedzi
flagLitwa
90%
0%
0%
10%
10
flagSzwajcaria
80%
0%
10%
10%
10
flagKanada
78%
10%
0%
10%
19
flagRosja
69%
15%
0%
15%
13
flagNiemcy
66%
5%
8%
19%
56
flagWielka Brytania
62%
6%
12%
18%
132
flagGrecja
62%
12%
6%
18%
16
flagAustria
60%
0%
10%
30%
10
flagWłochy
59%
11%
11%
18%
27
flagPolska
53%
9%
14%
22%
4079
flagIrlandia
53%
7%
7%
30%
13
flagStany Zjednoczone
48%
14%
12%
22%
87
flagNieznany
39%
13%
18%
27%
369
flagHolandia
35%
5%
11%
41%
17

Płeć

men45%
women50%
Kongo
45%
50%
Angola
11%
13%
Namibia
18%
19%
Zimbabwe
24%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welches Land wurde Zaire genannt?
0
0%
flag
Quel pays a été nommé Zaïre?
0
0%
flag
Welk land werd genoemd Zaïre?
0
0%
flag
Quale paese è stato nominato Zaire?
0
0%
flag
Który kraj w przeszłości nosił nazwę Zair?
4821
52%
flag
¿Qué país fue nombrado Zaire?
0
0%
flag
Qual país foi nomeado Zaire?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Dorian Somers
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.