Który kraj wprowadził pierwszą w Europie konstytucję?

Francja
Niemcy
Polska
Republika Korsykańska
Kon­sty­tu­cja uchwa­lo­na w 1755 roku. Obo­wią­zu­ją­ca do aneksji wyspy przez Francję w 1769 roku wpro­wa­dza­ła w krót­ko­trwa­łym państwie kor­sy­kań­skich se­pa­ra­ty­stów naj­bar­dziej de­mo­kra­tycz­ny i li­be­ral­ny ustrój po­li­tycz­ny w ów­cze­snej Europie. Kon­sty­tu­cja jako pierwsza na świecie dawała czynne prawo wyborcze ko­bie­tom.

Rozkład odpowiedzi

Francja
Niemcy
Polska
Republika Korsykańska
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
3%
64%
25%
31
flagPolska
17%
2%
67%
12%
1871
flagHolandia
30%
0%
38%
30%
13
flagStany Zjednoczone
7%
7%
61%
23%
13
flagWielka Brytania
18%
5%
60%
13%
53
flagNieznany
9%
1%
78%
10%
132

Płeć

men25%
women31%
Francja
13%
18%
Niemcy
1%
1%
Polska
72%
66%
Republika Korsykańska
12%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj wprowadził pierwszą w Europie konstytucję?
1377
48%

Szczegóły

Autor: Marta_Smolarek
Ilustracja: Stefan Ogrisek
Czytaj więcej: poznaj.sejm.gov.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.