Który kraj zachował neutralność podczas II wojny światowej?

Szwecja
Bułgaria
Brazylia
Jugosławia
Ju­go­sła­wia i Bułgaria były dru­go­rzęd­ny­mi pań­stwa­mi Osi. Brazylia po­cząt­ko­wo co prawda za­cho­wy­wa­ła neu­tral­ność jednak w sierpniu 1942 roku wy­po­wie­dzia­ła wojnę Niemcom.

Rozkład odpowiedzi

Szwecja
Bułgaria
Brazylia
Jugosławia
odpowiedzi
flagNiemcy
84%
0%
15%
0%
13
flagWielka Brytania
77%
0%
22%
0%
22
flagPolska
66%
4%
22%
6%
1809
flagNieznany
60%
5%
26%
8%
260

Płeć

men66%
women55%
Szwecja
66%
55%
Bułgaria
4%
10%
Brazylia
22%
26%
Jugosławia
6%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj zachował neutralność podczas II wojny światowej?
2163
65%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.