Który kraj zachował neutralność podczas II wojny światowej?

Szwecja
Bułgaria
Brazylia
Jugosławia
Ju­go­sła­wia i Bułgaria były dru­go­rzęd­ny­mi pań­stwa­mi Osi. Brazylia po­cząt­ko­wo co prawda za­cho­wy­wa­ła neu­tral­ność jednak w sierpniu 1942 roku wy­po­wie­dzia­ła wojnę Niemcom.

Rozkład odpowiedzi

Szwecja
Bułgaria
Brazylia
Jugosławia
odpowiedzi
flagWielka Brytania
75%
0%
25%
0%
12
flagPolska
65%
4%
23%
6%
1523
flagNieznany
61%
5%
26%
7%
237

Płeć

men65%
women55%
Szwecja
65%
55%
Bułgaria
4%
11%
Brazylia
23%
26%
Jugosławia
7%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj zachował neutralność podczas II wojny światowej?
1818
65%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.