Który polski król był krótko carem Rosji?

Zygmunt II August
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
W czasie wojny pol­sko­-ro­syj­skie­j, po serii polskich zwy­cięstw i zdobyciu Moskwy bojarzy ofia­ro­wa­li carską koronę ów­cze­sne­mu kró­le­wi­czo­wi Wła­dy­sła­wo­wi, póź­niej­sze­mu królowi Wła­dy­sła­wo­wi IV. Po wyparciu Polaków i obiorze na cara Michała Romanowa używanie tytułu cara przez naszego króla poważnie utrud­nia­ło unor­mo­wa­nie sto­sun­ków z Rosją.

Rozkład odpowiedzi

Zygmunt II August
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
odpowiedzi
flagNorwegia
30%
0%
0%
69%
13
flagHolandia
9%
14%
9%
66%
21
flagStany Zjednoczone
16%
12%
14%
55%
54
flagUkraina
0%
16%
26%
53%
30
flagKanada
11%
22%
16%
50%
18
flagFrancja
15%
26%
15%
42%
19
flagBelgia
8%
16%
33%
41%
12
flagRosja
20%
6%
33%
40%
15
flagPolska
17%
17%
24%
39%
7784
flagWielka Brytania
19%
12%
29%
38%
181
flagNiemcy
21%
14%
25%
38%
96
flagSzwecja
0%
27%
36%
36%
11
flagIrlandia
10%
35%
20%
35%
20
flagNieznany
17%
20%
30%
31%
940
flagWłochy
7%
23%
46%
23%
13

Płeć

men37%
women31%
Zygmunt II August
15%
20%
Stefan Batory
20%
24%
Zygmunt III Waza
26%
23%
Władysław IV Waza
37%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który polski król był krótko carem Rosji?
9264
39%

Szczegóły

Autor: Tatanezza
Ilustracja: Larry Koester

Historia

7 maja 2016 17:30:51 utworzył Tatanezza »
18 czerwca 2017 15:47:06 zmienił Marcin Kłos »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.