Który polski wynalazca opracował Walkie-Talkie dla amerykańskiej armii podczas II wojny światowej?

Józef Hofmann
Jan Szczepanik
Henryk Magnuski
Stefan Drzewiecki
W czerwcu 1939 Henryk Ma­gnu­ski, pra­cow­nik Pań­stwo­wych Zakładów Tele i Ra­dio­tech­nicz­ny­ch, został wysłany na szko­le­nie do Nowego Jorku. Wybuch II wojny świa­to­wej unie­moż­li­wił mu powrót do kraju. W 1940 roz­po­czął pracę dla Mo­to­ro­li, gdzie za­pro­jek­to­wał Walkie Talkie używany po­wszech­nie przez jed­nost­ki armii ame­ry­kań­skiej w czasie II wojny świa­to­wej. Od 1943 roku do końca wojny Motorola wy­pro­du­ko­wa­ła 43 tys. urzą­dzeń.

Rozkład odpowiedzi

Józef Hofmann
Jan Szczepanik
Henryk Magnuski
Stefan Drzewiecki
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
29%
43%
14%
48
flagNiemcy
33%
16%
33%
16%
24
flagPolska
21%
26%
32%
19%
2955
flagNieznany
23%
29%
26%
20%
486

Płeć

men27%
women32%
Józef Hofmann
24%
20%
Jan Szczepanik
30%
26%
Henryk Magnuski
27%
32%
Stefan Drzewiecki
18%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który polski wynalazca opracował Walkie-Talkie dla amerykańskiej armii podczas II wojny światowej?
3598
31%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Joe Haupt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.