Który styl tańca wśród tancerzy potocznie nazywany jest "łaciną"?

tańce użytkowe
tańce standardowe
tańce latynoamerykańskie
tańce swingowe
"Łacina" to potoczna nazwa na "tańce la­ty­no­ame­ry­kań­skie­". "Taniec la­ty­no­ame­ry­kań­ski" to bardzo długa nazwa do wy­po­wie­dze­nia, dlatego tancerze prak­tycz­nie zawsze używają zwrotu "ła­ci­na­". Z kolei "tańce stan­dar­do­we" nazywane są po­wszech­nie "stan­dar­de­m".

Rozkład odpowiedzi

tańce użytkowe
tańce standardowe
tańce latynoamerykańskie
tańce swingowe
odpowiedzi
flagPolska
5%
14%
72%
7%
254
flagNieznany
5%
27%
61%
5%
18

Płeć

men69%
women85%
tańce użytkowe
10%
2%
tańce standardowe
14%
11%
tańce latynoamerykańskie
69%
85%
tańce swingowe
5%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który styl tańca wśród tancerzy potocznie nazywany jest "łaciną"?
306
71%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.