Który syn Bolesława Krzywoustego rządził jako pierwszy?

Bolesław Chrobry
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Władysław Wygnaniec
Pierw­szym rzą­dzą­cym synem Bo­le­sła­wa Krzy­wo­uste­go był Wła­dy­sław Wy­gna­niec. Wcze­śniej od niego rządził Bolesław Chrobry, ale nie był on synem Bo­le­sła­wa Krzy­wo­uste­go.

Rozkład odpowiedzi

Bolesław Chrobry
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Władysław Wygnaniec
odpowiedzi
flagKanada
0%
0%
0%
100%
10
flagWielka Brytania
0%
8%
16%
75%
12
flagPolska
9%
14%
16%
58%
856
flagNiemcy
16%
8%
16%
58%
12
flagNieznany
8%
41%
8%
41%
36
flagStany Zjednoczone
10%
10%
40%
40%
10

Płeć

men54%
women40%
Bolesław Chrobry
10%
20%
Mieszko III Stary
19%
17%
Kazimierz II Sprawiedliwy
16%
22%
Władysław Wygnaniec
54%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który syn Bolesława Krzywoustego rządził jako pierwszy?
955
58%

Szczegóły

Autor: lukasz Poland
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.